Ἀνακοίνωση Πανηγύρεως 2017

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ο Ρ Τ Η Σ 

 

1.  Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7 μ.μ.:

   Ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ καί τοῦ Σεβ/του Συνοδικοῦ Μητροπολίτου Σύρου κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ

   Ἐν συνεχείᾳ ἔναρξη τῆς πανηγυρικῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας κατά τήν μοναστηριακή τάξη, μέ τήν συμμετοχή πλειάδος καθηγουμένων, ἱερομονάχων, ἱερέων καί διακόνων.

       Κατά τή διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας ἡ πύλη τῆς Ἱ. Μονῆς θ' ἀνοίγει μέχρι τίς δώδεκα τά μεσάνυχτα γιά τήν εἴσοδο τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί προσκυνητριῶν, πού παρακαλοῦμε νά εἶναι ἐνδεδυμένοι καί ἐνδεδυμένες εὐπρεπῶς. 

Στίς 12 τά μεσάνυχτα θά κλειδώσει ὁριστικῶς, χάριν τῆς εὐταξίας, τῆς εὐλαβείας καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τήν ἱερότητα τῆς πανηγύρεως.

 

 2. Πέμπτη 12 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5 μ.μ.:

      Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς καί κτιτορικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κτιτόρων καί ὅλων τῶν κεκοιμημένων δωρητῶν, ἀφιερωτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 

3. Παρασκευή 13 Ὀκτωβρίου

 ὥρα 5 π.μ.:  Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θ. Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως.

 ὥρα 5 μ.μ.:  Ἑσπερινός καί παράκληση στόν θεοφόρο καί θαυματουργό ὅσιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, ὑπέρ ὑγείας, φωτισμοῦ καί σωτηρίας τῶν συνδρομητῶν, ἀφιερωτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ἀνακοίνωση Νοεμβρίου 2015

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

25/11/215   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς  Ἁγ. Αἰκατερίνης   

-      Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/11ου στίς 6 μ.μ. 

 

29/11/2015  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ.κ. Ιουστῖνος

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἀνακοίνωση Ἰουνίου 2018

Προγραμμα  Συναξεων  

Γενική ἐνημέρωση :

 • Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

Κυριακή 17/6/ 2018  - Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Ἀνακοίνωση Μαίου 2016

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

Κυριακή  8/5/16   Παράκληση γιά τούς μαθητές καί ὑποψηφίους ΑΕΙ  

 

 

15/5/16  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσ. Παχωμίου τοῦ Μεγάλου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 14/5ου ὥρα 9 μ.μ.

 

21/5/16  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἁγ. Κων/ίνου καί Ἑλένης Ἰσαποστόλων

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/5ου ὥρα 6 μ.μ.

 

27/5/16  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 26/5ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή  29/5/2016  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Πανοσ/τος Ἀρχιμ/της π. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητἠς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ἀνακοίνωση Ἰουνίου 2016

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

Κυριακή  12/6/2016  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/6/16  Ἀγρυπνία (ΑΒΑΤΗ) Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 

            Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/6ου ὥρα 7.30 μ.μ.

 

9/6/16  Ἀγρυπνία  Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 8/6ου ὥρα 6 μ.μ.

 

19/6/16  Ἀγρυπνία Πεντηκοστῆς

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 18/6ου ὥρα 9 μ.μ.

 

24/6/16  Ἀγρυπνία γιά τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/6ου ὥρα 6 μ.μ.

 

29/6/16  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/6ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ἀνακοίνωση Αὐγούστου 2017

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

        Ἀ γ ρ υ π ν ί ε ς

6/8/17    Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς  Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/8ου ὥρα 9 μ.μ. 

 

13/8/17   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν  Ἁγ. Σερίδου, Δωροθέου & Δοσιθέου ὑποτακτικοῦ

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 12/8ου ὥρα 9 μ.μ. 

  

15/8/17   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 14/8ου στίς 9 μ.μ. 

 

18/8/17  ΑΒΑΤΗ  (γιά τίς γυναῖκες) Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ  

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 17/8ου στίς 6 μ.μ.

 

24/8/17   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ  Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/8ου στίς 6 μ.μ. 

 

29/8/17   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς  Ἁποτομῆς τῆς Τιμ.Κεφαλῆς ἁγ.Ἰωάννου Προδρόμου   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/8ου στίς 6 μ.μ. 

Ἀνακοίνωση Δεκεμβρίου 2016

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 Κυριακή 18/12/2016  Σύναξη ὥρα 4.30 μ.μ

 

Ὁ Ὁμοτ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Γαλίτης

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

 

Ἀνακοίνωση Ιανουαρίου 2018

Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. .
 3. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

6/1/2018       ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/1ου ὥρα 9.00 μ.μ.

9/1/2018       Ὁσίου Ἰωνᾶ τοῦ Κιέβου      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 8/1ου ὥρα 6.00 μ.μ.

17/1/2018      Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας  16/1ου ὥρα 6.00 μ.μ.

25/1/2018      Ἁγίου  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/1ου ὥρα 6.00 μ.μ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή  28/1/2018  Σύναξη ὥρα 4.30 μ.μ

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικος

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

 

Ἀνακοίνωση Φεβρουαρίου 2017

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

19/02/2017  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ/της π. Μάξιμος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου

τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

 

Ἀνακοίνωση Απριλίου 2017

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

30/04/2017  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ.κ. Συμεών

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἀνακοίνωση Μαίου 2017

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

15/5/17  Ἀγρυπνία - τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 14/5ου ὥρα 6 μ.μ.

 

21/5/17  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἁγ. Κων/ίνου καί Ἑλένης Ἰσαποστόλων

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/5ου ὥρα 9 μ.μ.

 

25/5/17  Ἀγρυπνία - τῆς Ἁναλήψεως τοῦ Κυρίου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/5ου ὥρα 6 μ.μ

 

27/5/17  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 26/5ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή  28/5/2017  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιος

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ἀνακοίνωση Ιουνίου 2017 (2)

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

4/6/17  Ἀγρυπνία Πεντηκοστῆς

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 3/6ου ὥρα 9 μ.μ.

24/6/17  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/6ου ὥρα 6 μ.μ.

29/6/17 Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

             Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/6ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή  11/6/2017  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Αἰδεσ/τος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητἠς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή 25/6/17, ὥρα 4.30 μμ

 

Ὀμιλία τοῦ κ. Ἀντ. Ἀντωνίου, Καθηγητοῦ Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

μέ θέμα "Τό πλανητικό μας σύστημα. Εἶδος πρός κατάκτηση;"

 

 

Ἀνακοίνωση Ἰουλίου 2018

Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

14/7/18  Ἀγρυπνία Ἐπετείου Θεμελιώσεως Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 13/7ου ὥρα 6 μ.μ.

17/7/18  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ἁγ. Μαρίνης 

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 16/7ου ὥρα 6 μ.μ.

20/7/18  Ἀγρυπνία  (ABATH γιά τίς γυναῖκες) πρός τιμήν τοῦ Προφήτου Ἠλιού  

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 19/7ου ὥρα 6 μ.μ.

25/7/18 Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγ. Ἄννης

             Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/7ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ἀνακοίνωση Πανηγύρεως 2018

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ο Ρ Τ Η Σ 

 

1.  Πέμπτη 11 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7 μ.μ.:

   Ὑποδοχή τῆς ἁγίας & χαριτοβρύτου Τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος 'Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου, καί τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Βεροίας  κ.κ. Παντελεήμονος.  

    Μαζί μέ τήν Τιμία Κάρα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνηση τά ἱερά λείψανα τοῦ τιμωμένου ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου κατά τίς Ἀκολουθίες τοῦ ἑορταστικοῦ τριημέρου.

 Ἐν συνεχείᾳ ἔναρξη τῆς πανηγυρικῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας κατά τήν μοναστηριακή τάξη, μέ τήν συμμετοχή πλειάδος καθηγουμένων, ἱερομονάχων, ἱερέων καί διακόνων.

      Κατά τίς ὧρες τῆς Πανηγύρεως ἡ εἴσοδος στό Μοναστῆρι εἶναι ἐλεύθερη.

 

 2. Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5 μ.μ.:

      Μεθέορτος ἑσπερινός καί κτιτορικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κτιτόρων καί ὅλων τῶν κεκοιμημένων δωρητῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 

3. Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου

 ὥρα 5 π.μ.:  Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θ. Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως.

ὥρα 5 μ.μ.:  Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς καί παράκληση στόν θεοφόρο καί θαυματουργό ὅσιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, ὑπέρ ὑγείας, φωτισμοῦ καί σωτηρίας τῶν συνδρομητῶν, ἀφιερωτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ἀνακοίνωση Ὀκτωβρίου 2018

 

 21/10/2018       Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/10ου   ὥρα 5.30 μ.μ.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Ανακοίνωση Μαρτίου 2018

Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 2. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 

 

3/3/2018   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

                   Ἔναρξη ἀγρυπνίας 2/3ου  ὥρα 6 μ.μ.

 

12/3/2018  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου

                    Ἔναρξη ἀγρυπνίας 11/3ου  ὥρα 6 μ.μ.

 

21/3/2018  Ἀγρυπνία Μ. Κανόνος

 

25/3/2018  Ἀγρυπνία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

                    Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/3ου ὥρα 9 μ.μ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/3/2018 Ἀκολουθία (ὄχι ἀγρυπνία) Ἀκαθίστου Ὕμνου  ὥρα 7 μ.μ.

 

Σύναξη  18ης Μαρτίου 2018  ὥρα 4.30 μ.μ.

Ὁ Καθηγητής κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

'Aνακοίνωση Νοεμβρίου 2014

Προγραμμα Συναξεων & Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

 •  Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

Σύναξη 23ης Νοεμβρίου 2014 ὥρα 4.30 μ.μ. :

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων Καθρεπτίδης, θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

 

8/11/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ  

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

13/11/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 12/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

21/11/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

25/11/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

30/11/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 29/11ου ὥρα 9 μ.μ.

 

 

 

 

 

'Aνακοίνωση Νοεμβρίου 2018

Προγραμμα Συναξεων & Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

 •  Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

Σύναξη 18ης Νοεμβρίου 2018 ὥρα 4.30 μ.μ. :

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμίας

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

 

8/11/18   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/11ου ὥρα 6 μ.μ.

13/11/18   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/11ου ὥρα 6 μ.μ.

21/11/18   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

25/11/18   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/11ου ὥρα 9 μ.μ.

 

30/11/18   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 

        Ἔναρξη ἀγρυπνίας 29/11ου ὥρα 6 μ.μ.

 

 

 

 

 

'Aνακοίνωση Ὀκτωβρίου 2014

1

2

'Aνακοίνωση Σεπτεμβρίου 2014

Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

6/9/2014          Ἀγρυπνία γιά τήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων Ἱ. Ναοῦ Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

8/9/2014          Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου       

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

14/9/2014        Ἀγρυπνία  Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἔναρξη Μεγάλης ἀγρυπνίας 13/9ου ὥρα 9.00 μ.μ.

 

18/9/2014        Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Νήφωνος ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς

        χοροστατοῦντος καί ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβ/του Μητρ/του Κηφισσίας,  Ἀμαρουσίου & Ωρωποῦ  

κ. Κυρίλλου

 

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 17/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

26/9/2014        Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 25/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

'Aνακοίνωση Σεπτεμβρίου 2016

Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

6/9/2016          Ἀγρυπνία γιά τήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων Ἱ. Ναοῦ Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

8/9/2016          Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου       

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

14/9/2016        Ἀγρυπνία  Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 13/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

18/9/2016       Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Νήφωνος ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς

                       Ἔναρξη ἀγρυπνίας 17/9ου ὥρα 9.00 μ.μ.

 

26/9/2016        Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 25/9ου ὥρα 6.00 μ.μ.

 

'Aνακοίνωση Μαΐου 2014

Προγραμμα Συναξεων & Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

 •  Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

Σύναξη 1η Ἰουνίου 2014 ὥρα 4.30 μ.μ. :

ὁ π. Νικόλαος Ἰωαννίδης, καθηγητής τῆς Θεολογικής Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

 

21/5/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἁγ. Κων/ίνου & Ἑλένης.

               Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/5ου ὥρα 6 μ.μ. 

 

28/5/14   Ἀγρυπνία γιά τήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα. (Ἄβατη γιά τίς γυναῖκες)

               Ἔναρξη ἀγρυπνίας 27/5ου ὥρα 6 μ.μ.

 

29/5/14   Ἀγρυπνία τῆς Ἀναλήψεως 

               Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/5ου ὥρα 6 μ.μ.

'Aνακοίνωση Μαρτίου 2014

Προγραμμα Συναξεων & Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

 •  Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

Σύναξη 30ης Μαρτίου 2014 ὥρα 4.30 μ.μ. :

ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

 

26/2/14   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

               Ἔναρξη ἀγρυπνίας 25/2ου ὥρα 6 μ.μ. Ἡ πύλη θ’ ἀνοίξει ἐπίσης στίς 6.30 μ.μ.,

   7 μ.μ., 7.30 μ.μ., 8 μ.μ., 8.30 καί τέλος στίς 9 μ.μ.

12/3/14  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 11/3ου ὥρα 6 μ.μ. Ἡ πύλη θ’ ἀνοίγει κάθε μισή ὥρα μέχρι τίς  9 μ.μ.

               ὅπως ἀνωτέρω.

25/3/14  Ἀγρυπνία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/3ου ὥρα 9 μ.μ.

  Ἡ πύλη θ’ ἀνοίξει ἐπίσης στίς 9.30 μ.μ., 10 μ.μ., 10.30 μ.μ. καί τέλος στίς 11 μ.μ.

2/4/14    Ἀγρυπνία Μεγάλου Κανόνος. Ἔναρξη ἀγρυπνίας στίς 6 μ.μ. Ἡ πύλη θ’ ἀνοίξει ἐπίσης

              στίς 6.30 μ.μ., 7 μ.μ., 7.30 μ.μ., 8 μ.μ., 8.30 μ.μ. καί τέλος στίς 9 μ.μ.

 • Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν: ἔναρξη 7 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου (ἀγρυπνία καί Θ. Λειτουργία) : ἔναρξη 7 μ.μ.

       Ἡ πύλη θ’ ἀνοίξει ἐπίσης στίς 7.30 μ.μ., 8 μ.μ., 8.30 μ.μ. καί τέλος στίς 9 μ.μ.

 • Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί Κυριακῶν : ἔναρξη 6 μ.μ.
 • 13/4/14   Ἀγρυπνία τῶν Βαΐων - ἔναρξη 9 μ.μ.

                                                         Μ ε γ ά λ η   Ἑ β δ ο μ ά δ α

 • Ἔναρξη Ὄρθρου κάθε βράδυ στίς 9 μ.μ. Ἡ πύλη θ’ ἀνοίγει ἐπίσης στίς 9.30 μ.μ. καί 10 μ.μ.
 • Μ. Τετάρτη --> Ἀκολουθία Εὐχελαίου: ἡ πύλη θ’ ἀνοίξει μόνο στίς 6 μ.μ.
 • Μ. Πέμπτη & Μ. Σάββατο --> ἔναρξη Ἑσπερινοῦ & Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου: 

                                                           12η μεσημβρινή

 • Μ. Παρασκευή --> Μεγ. Ὥρες: 9 π.μ., Ἑσπερινός - Ἀποκαθήλωση: 3 μ.μ., 

                                         Ὄρθρος - Ἀκολουθία Ἐπιταφίου: 9 μ.μ.

 • Μ. Σάββατο      --> Ἀκολουθία Ἀναστάσεως : ὥρα ἔναρξης 12η νυκτερινή

                                        Ἑσπερινός Ἀγάπης: 6 μ.μ.

   ■  Ἀπό Δευτέρα ἔως Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος :

        Ἔναρξη Ὄρθρου: 5 π.μ. Ἡ πύλη θ' ἀνοίξει ἐπίσης στίς 5.30 π.μ., 6 π.μ. & τέλος 6.30 π.μ.

 

 • Πανήγυρις Παναγίας Παντανάσσης : Δευτέρα 21/4/14 - Ἑσπερινός 6 μ.μ. 

                                                                Τρίτη 22/4/14     - Ὄρθρος 5 π.μ.

 

 • Τό πρωί τοῦ Σαββάτου (26/4/2014) τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος ἡ Ἱ. Μονή θά παραμείνει κλειστή.

       Θ’ ἀνοίξει τό ἀπόγευμα στίς 5 μ.μ. γιά τόν Ἑσπερινό πού θ’ ἀρχίσει στίς 6 μ.μ.

 

 

'Aνακοίνωση Ἀπριλίου 2016

Προγραμμα Συναξεων & Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.

 

 •  Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

Σύναξη 17ης Ἀπριλίου 2016 ὥρα 4.30 μ.μ. :

κ. Δημ. Τσελεγγίδης, Καθηγητής Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσ/νίκης, θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

 

 • Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν: ἔναρξη 7 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν Κυριακῶν: ἔναρξη 6 μ.μ.

 

Τετάρτη 13/4/2016   Ἀγρυπνία Μεγάλου Κανόνος. Ἔναρξη ἀγρυπνίας στίς 7 μ.μ.  

Παρασκευή 15/4/2016   Ἀγρυπνία Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ἔναρξη ἀγρυπνίας στίς 7 μ.μ.

 

24/4/2016   Ἀγρυπνία Βαΐων. Ἔναρξη ἀγρυπνίας στίς 9 μ.μ. 

 

Μεγάλη Ἑβδομάδα  : Ὄρθρος κάθε βράδυ  9 μ.μ.  - 12 

Μ. Σάββατο --> Ἀγρυπνία Ἀναστάσεως : ὥρα ἔναρξης 12η νυκτερινή        

Ἑσπερινοί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος :  ὥρα ἔναρξης 6 μ.μ.

 

 

Σύναξη Φεβρουαρίου 2018

Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

 1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 2. .
 3. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

6/2/2018       Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσ. Βαρσανουφίου τοῦ Μεγάλου      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/2/2018, ὥρα 6.00 μ.μ.

 

10/2/2018     Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους      

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 9/2/2018, ὥρα 6.00 μ.μ.

 

 

 Σύναξη :  Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018,  ὥρα 4.30 μ.μ.  : 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαῖος Χάλαρης

θά ἐρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

 

Ἐπίσκεψη Ἱ. Συνόδου

news1 Τήν Πέμπτη 17 Ἰουνίου ἐ. ἔ. ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἔχοντας ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρό της, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, ἐπισκέφθηκε κατά τά παραδεδομένα τήν Συνοδική καί Σταυροπηγιακή Ἱ. Μονή ὁσίου Συμεών τοῦ Ν. Θεολόγου στόν Κάλαμο Ἀττικῆς ...

Περισσότερα...

Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νήφωνος

news2 Εὐχαρίστως πληροφοροῦμε τίς χιλιάδες ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο, πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως καί τιμοῦν τόν μέγα καί θαυμαστό ἅγιο Νήφωνα ἐπίσκοπο Κωνσταντιανῆς, τόν Ἀσκητή Ἐπίσκοπο, ὅτι ἀνταποκρινόμενοι στίς ἀλλεπάλληλες θερμές ἐκκλήσεις τους ...

Περισσότερα...

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ