21/10/2018       Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ

Ἔναρξη ἀγρυπνίας 20/10ου   ὥρα 5.30 μ.μ.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ