Προγραμμα  Αγρυπνιων

Γενική ἐνημέρωση :

  1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ., ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
  2. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ Ἱ. Μονή παραμένει γενικῶς κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
 

 

3/3/2018   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

                   Ἔναρξη ἀγρυπνίας 2/3ου  ὥρα 6 μ.μ.

 

12/3/2018  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου

                    Ἔναρξη ἀγρυπνίας 11/3ου  ὥρα 6 μ.μ.

 

21/3/2018  Ἀγρυπνία Μ. Κανόνος

 

25/3/2018  Ἀγρυπνία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

                    Ἔναρξη ἀγρυπνίας 24/3ου ὥρα 9 μ.μ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/3/2018 Ἀκολουθία (ὄχι ἀγρυπνία) Ἀκαθίστου Ὕμνου  ὥρα 7 μ.μ.

 

Σύναξη  18ης Μαρτίου 2018  ὥρα 4.30 μ.μ.

Ὁ Καθηγητής κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ