Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

  1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
  2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

4/6/17  Ἀγρυπνία Πεντηκοστῆς

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 3/6ου ὥρα 9 μ.μ.

24/6/17  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/6ου ὥρα 6 μ.μ.

29/6/17 Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

             Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/6ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή  11/6/2017  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Αἰδεσ/τος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητἠς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή 25/6/17, ὥρα 4.30 μμ

 

Ὀμιλία τοῦ κ. Ἀντ. Ἀντωνίου, Καθηγητοῦ Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

μέ θέμα "Τό πλανητικό μας σύστημα. Εἶδος πρός κατάκτηση;"

 

 

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ